Kasvurahoitusexpertit tuotteistivat osaamisensa pilveen

Jyväskyläläinen Grants Funding Oy päätti luoda asiantuntijoilleen työkalun ja kehittää siitä älykkääseen automaatioon perustuvan SaaS-palvelun myös omille asiakasyrityksilleen. GrantedAI -palvelun perusajatuksena on koota yhteen paikkaan kasvuyritysten rahoitusinstrumentteihin liittyvää dataa ja tarjota käyttöön profilointimalli, jota voidaan hyödyntää asiakkaiden liiketoiminnan kehittämisessä sekä yritysten rahoitushauissa.

”Järjestelmän käyttöönoton myötä asiantuntijoidemme manuaalinen rutiinityö on vähentynyt
ja voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin entistä nopeammin.”

– Aki Pohjola, toimitusjohtaja, Grants Funding

No alt text provided for this image

Yhteistyö ANO Roboticsin kanssa alkoi SaaS-palvelun ideointi ja pilveistämisvaiheessa. ANOR toimi hankkeessa konsultin roolissa ja vastasi määrittelyn sekä arkkitehtuurin lisäksi myös ratkaisun kehityksestä. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Grantsin asiantuntijoiden kanssa, jotka tekevät kuukausittain töitä kymmenien kasvurahoitushankkeiden parissa.

Tarpeiden kartoitusvaiheessa kuvattiin rahoitusintrumentteihin liittyviä haasteita ja suunniteltiin optimaaliset prosessit yhdessä asiakkaan avainhenkilöiden kanssa. Nopeasti muuttuvassa rahoituskentässä varsinainen kehityshanke toteutettiin iteratiivisesti pilvikehityksenä, jolloin jokaisen osa-alueen jälkeen palvelun uudet toiminnallisuudet olivat asiakkaan nähtävissä, kokeiltavissa ja kommentoitavissa. Näin myös loppuasiakkaat saavat helppokäyttöisen ja jatkuvasti kehittyvän palvelun joka kykenee vastaamaan nopeasti muuttuviin tarpeisiin.

No alt text provided for this image

Suhteellisen laajasta kokonaisuudesta huolimatta projekti saatiin toteutettua nopealla aikataululla. Toteutus ja käyttöönotto sujuivat kitkattomasti ja palveluiden jatkokehitys on jo aloitettu. ANOR toimii läheisessä yhteistyössä Grants Funding Oy:n kanssa pilvinatiivin Azure ratkaisun tukitoiminnoissa, ja palvelun jatkokehittämisessä. Kehitystarina siis jatkuu ja GrantedAI tulee olemaan osa Grantsin sähköisen liiketoiminnan alustaa, jossa hyödynnetään laaja-alaisesti koneoppimista, data-analytiikkaa ja monia muita nykyaikaisen pilvipohjaisen älykkään automaation palveluja.

”Tämä on ollut meille erinomaisen mielenkiintoinen hanke. Olemme hyödyntäneet toteutuksessa
ydinosaamisalueitamme ja voimme myös jatkossa kehittää sekä kehittyä yhdessä asiakkaamme kanssa”

– Janne Tiainen, startup CEO, ANO Robotics

Lisätietoja:
Aki Pohjola, Grants Funding Oy, p. 044 282 2227
Janne Tiainen, ANO Robotics Oy, p. 020 729 9849

Lue lisää GrantedAI-palvelusta

Jätä kommentti